Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Petite Dame

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Petite Dame [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Dorota Rzosińska, Banino, ul. Goździkowa 3 , NIP: 5811093127, REGON: 520772183, adres email: kontakt@petitedame.pl.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie lub Polityce Prywatności pojawia się pojęcie:

a) Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Klient - osoba, która zawarła umowę sprzedaży.

c) Konto - oznacza ono zbiór informacji przechowywanych w Sklepie dotyczących Klientów lub innych osób korzystających z portalu www.petitedame.pl.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Koszt i czas dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku braku płatności za towar i przesyłkę w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia Sklep ma prawo anulować złożone zamówienie.

5. Operatorami płatności kartami płatniczymi są:

a) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495 dla opcji płatności elektronicznej "PayU".

b) PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068. Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł dla opcji płatności elektronicznej "Przelewy24.pl".

 

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku zaginięcia przesyłki po 14 dniach złożymy reklamację i dołożymy wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić jak najszybciej. Ponowna wysyłka będzie uwarunkowana wynikiem rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika. Poinformujemy Państwa o działaniach oraz ich wynikach.

5. Klient,  akceptując niniejszy Regulamin automatycznie udziela Sklepowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta, który uprzednio wpłacił na ten cel kwotę zgodną z ceną wysyłki.

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Koszty transportu zwracanego towaru pokrywa klient.

6. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

7. Produktu, które zostały zmodyfikowane na życzenie klienta np zmiana koloru, zmiana wzoru nie podlegają pod zwrot. Produkty wykonane na wskazany przez klienta obwód główki nie podlegają pod zwrot w turbany, czapki, produkty szyte (nie dotyczy opasek/gumek uniwersalnych). 

8. Wianki wykonane na koronkach elastycznych na podanych przez klienta obwód główki nie podlegają pod zwrot.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e) dostarczania prasy;

f) usług w zakresie gier hazardowych.

10. W przypadku gdy pierwotna wysyłka zwracanego towaru była darmowa, kwota zwrotu za zwracany  towar będzie pomniejszona o koszty transportu pierwotnej wysyłki wg rodzaju transportu.

 

Dane do zwrotu przesyłek:

Petite Dame, Goździkowa 3 , 80-297 Banino

 

Zwracane produkty w szczególności wianki prosimy odsyłać w opakowaniach w których zostały do Państwa dostarczone bądź podobnych. Sugerujemy nie odsyłać wianuszków w kopertach zwykłych/kopertach bąbelkowych gdyż najczęściej ulegają one uszkodzeniu w trakcie transportu, w związku z czym zwrot będzie niemożliwy.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Właściciel Sklepu internetowego Petite Dame.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania w/w materiałów reklamowo - promocyjnych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane mailem do Właściciela Sklepu lub poprzez formularz kontaktowy znajdujące się w zakładce Kontakt.

6. Dane osobowe Klienta są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze (dotyczy Klientów dokonujących płatności on-line) oraz firmom kurierskim, które współpracują ze Sklepem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności i wysyłki.

7. Politykę prywatności oraz Politykę Plików Cookies opisano w zakładce Polityka prywatności.

8. W pozostałym obszarze dotyczącym przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowi Polityka Prywatności. 

 

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym logo firmy, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl