Polityka prywatności

 

 

§1 Informacje ogólne

1. Polityka prywatności sklepu internetowego www.petitedame.pl jest skierowana do Klientów Sklepu oraz osób korzystających ze Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat: rodzaju, zakresu, sposobach korzystania z danych oraz zabezpieczenia danych osobowych. 

2. Polityka Prywatności jest integralną część Regulaminu Zakupów.

3. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Właściciel sklepu internetowego www.petitedame.pl.

 

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

1. Klient lub osoba korzystająca ze sklepu www.petitedame.pl może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

2. Zgodnie z Regulaminem zakupów jednym z warunków złożenia Zamówienia jest podanie danych kontaktowych. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

3. Sklep zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres.

4. Rejestracja Konta wymaga od osoby rejestrującej podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. 

5. Login i Hasło osoby są poufne i powinny być chronione przez osoby rejestrujące Konto przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

§3 Automatyczne pozyskiwanie danych

1. Podczas korzystania ze Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane: adres IP, nazwa domeny. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.

2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia osoby korzystającej ze ze Sklepu podczas przeglądania strony internetowej.

3. Pliki cookies zapamiętują preferencje osoby korzystającej ze Sklepu, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów jak również utrzymywania sesji zalogowanej osoby.

4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu osoby korzystającej se Sklepu.

5. Osoba korzystająca ze Sklepu może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies.

6. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu oraz uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

§4 Wykorzystanie danych osobowych

1. Dane podane przez osoby korzystające ze Sklepu służą do:

a) świadczenia usług,

b) realizacji Zamówień, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,

c) przyjmowania i analizowania uwag oraz pytań osób korzystających ze sklepu,

d) prowadzenia działań marketingowych.

2. W przypadku udzielenia przez osobę korzystającą ze Sklepu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Właściciela Sklepu jedynie w przypadku wyrażenia takiej zgody w tym celu.  

3. Dane zbierane automatycznie, o których mowa w paragrafie nr 2 niniejszej Polityki Prywatności mogą być użyte do analizy zachowań osób korzystających ze Sklepu.

4. Osoba korzystająca ze Sklepu może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji promocyjno-marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku osób, które nie mają zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić  poprzez kontakt z administratorem danych (kanały kontaktu dostępne są w zakładce Kontakt).

 

§5 Dostęp do danych osobowych

1. Osobom korzystającym ze Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych można dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu lub poprzez bezpośredni kontakt z administratorem Sklepu (patrz zakładka Kontakt).

 

§6 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Osoba rejestrująca Konto zobowiązana jest we własnym zakresie do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Osoba rejestrująca Konto ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim.

4. Osoba posiadające zarejestrowane Konto zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Administratora danych o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione.

5. Komunikacja pomiędzy osobami korzystającymi ze Sklepu a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki osoby korzystającej ze Sklepu i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do osoby korzystającej ze Sklepu jest kodowana, a następnie dekodowana.

 

§7 Sieć społecznościowa

1. W Sklepie znajdują się odnośniki (hiperłącza) do zewnętrznych portali społecznościowych np. Facebook.

2. Funkcje przypisane poszczególnym hiperłączom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dane hiperłącze. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka osoby korzystającej ze Sklepu połączy ją bezpośrednio z tym serwisem.

3. Jeśli osoba korzystająca ze Sklepu kliknie na wybrany link (hiperłącze),  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego dana osoba kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem zarejestrowanego Konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu oraz zapisania tego faktu na  Koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z Konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę osoba korzystająca ze Sklepu kliknie podczas odwiedzin Sklepu internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. 

5. Cel jak również zakres przetwarzania danych osobowych przez dany portal społecznościowy oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności znajdują się w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link (hiperłącze) odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl